Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERS İÇERİKLERİ

1-) Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014/2015 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün temel amacı, Psikolojik Danışman ve  Rehber Öğretmen  yetiştirmektir.
 
2-) PDR bölümünü tercih edecek öğrencilerin, özellikle kendi yaşamının farkında olan, hayata ve kendine karşı içgörüsü yüksek olan, insan ilişkileri kurmayı ve yürütmeyi seven, çevresine karşı duyarlı ve sorumlu hisseden, başkalarına ve kendine yardım etmeyi seven, araştırmayı, kendini sürekli yenilemeyi ve farklılıklara açık olmayı kendine amaç edinen bireylerden olmasını tavsiye ederiz.
 
3-) PDR bölümü müfredatı hem teorik bilginin sunulduğu hem de uygulama derslerinin olduğu yoğun bir programdır. Öğrenciler kuramsal dersler, araştırma yapmaya yönelik dersler, psikolojik danışma becerilerini kazanacakları bireysel ve grupla uygulama dersleri ile çalışma hayatına hazırlanacakları alan ve kurum deneyimi derslerini alırlar. Hem yoğun bir bilgi birikimi hem de uygulama deneyimleriyle mezun olurlar.
 
4-) Öncelikle Psikolojik Danışma bireyin kendi iç dünyasında çıktığı bir yolculuktur. Öğrenciler öğrendiklerini, kazandıklarını istemli ya da istemsiz kendi hayatlarında fark ederler ve bu durum PDR bölümünde okuyan öğrencilerde bir dönüşümü başlatır. Bu keyifli yolculukta kendilerinde pek çok şeyi fark ederler ve önce kendilerini anlarlar. Yani PDR bölümüne gelen bir öğrenci hem kendi kişisel yolculuğunda önemli bir kazanım elde edecektir hem de iyi ve doyurucu bir meslek edinmiş olacaktır.
 
5-)PDR bölümüne gelen öğrenciler öğrendiklerini yani mesleklerini öncelikle eğitim alanlarında uygulayabilirler. Ülkemizde okullarda öğrencilere akademik bilginin yanında kişilik hizmetleri içerisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Rehber Öğretmenler eğitim kurumlarında bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur ve ülkemizde hala bu alanda yetişmiş meslek elemanına ihtiyaç vardır. Bizler de eğitim sistemimizde öğrencilerin layıkıyla bu hizmetlerden yararlanabilmesi için öğrenciler alıp meslek elemanları olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin çalışabilecekleri diğer bir alan ise Adalet Bakanlığı’dır. Adalet Bakanlığı’nda pedagog kadrosunda suça sürüklenen çocuklarla ya da aile mahkemelerinde çalışabilirler. PDR mezunları ayrıca Milli Eğitim Bakanlığında uzman veya uzman yardımcısı olarak da istihdam edilmektedir. Bunun yanında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı da mezunlarımızı istihdam etmektedir. Bizim alanımızda kendini geliştirme ve yenileme önemlidir mezunlarımız isterlerse bir psikoterapi ekolü eğitimi veren özel vakıflar ve derneklerin eğitim süreçlerinden geçerek psikoterapist olabilirler ve özel Psikolojik Danışma Merkezlerinde çalışabilirler.
6-) Bizim öğrencilerimizden temel beklentimiz kendilerine ve dünyaya karşı duyarlı olmaları ve kendilerini geliştirme konusunda çaba göstermelidir. Bu amaçla bize gelen öğrencilere gerekli dersler ve öğrenme ortamları sunulduğunda içinde bulunduğu koşulları değiştirebilen, sorumluluk alan,  insanlara yardım etmeyi amaç edinen, kendisinden yardım bekleyen kişilere fayda sağlayan kendini sürekli geliştiren ve yenileyen meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz
 
7-) PDR bölümü 4 yıllık lisans eğitiminden sonra mezunlarımız hem kendi alanlarında hem de psikolojinin diğer alt alanlarında (klinik, gelişim, sosyal, adli) ve eğitim bilimleri alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabilirler.
 
8) Öğrencilerimiz mezun olduklarında Psikolojik Danışman meslek unvanını edinirler. Rehber Öğretmen kadrosuyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Eğitim kurumlarında, Pedagog olarak Adalet Bakanlığında, gerekli eğitimleri almaya devam ederlerse psikoterapist olarak özel danışma merkezlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Askeri kurumlarda, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde ve  özel eğitim merkezlerinde çalışabilirler.