TARİHÇE

Eğitim Bilimleri Bölümlerinin Kuruluşu

YÖK 12 Ekim 1982 tarih ve 82/367 sayılı kararı ile de; bütün Eğitim Fakültelerinde, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri için “eğitim bilimleri bölümü” kurulmasına karar vermiştir. Geçiş Aşamasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümüne dönüştürülmüş, Ankara Üniversitesi DTCF Pedagoji Bölümü ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile birleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda, eğitim fakültesi olmayan üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinde de eğitim bilimleri bölümleri kurulmaya başlanmıştır. Eğitim bilimleri bölümlerinde genel olarak beş anabilim dalı yer alması planlanmıştır. Bunlar;

  • Eğitimde programları ve öğretimi
  • Eğitimde ölçme ve değerlendirme
  • Eğitimde psikolojik hizmetler (rehberlik ve psikolojik danışma)
  • Eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi
  • Özel eğitim

Zamanla özel eğitim anabilim dalı özel eğitim bölümü olarak eğitim bilimleri bölümünden ayrılmış ve dört anabilim dalı ile eğitim bilimleri bölümü faaliyetlerine devam etmiştir. 1997 yılına kadar, eğitim bilimleri bölümlerinin tüm anabilim dallarında lisans düzeyinde öğretim yapılırken, 20 Mart 1997 tarihindeki “Eğitim Fakültelerindeki Program Değişikliği” çalışmaları sonucunda rehberlik ve psikolojik danışma dışındaki eğitim bilimleri programlarının lisansüstü program olarak açılması kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra, Eğitim bilimleri bölümü öğretim elemanları, lisans düzeyinde öğretmenlik meslek bilgisi derslerini de yürütmektedirler.

Eğitim Fakültelerinin programlarıyla ilgili düzenlemelerde, dikkat çeken bir başka boyut, pedagojik formasyon programlarıyla ilgili değişiklik ve tartışmalardır. YÖK’ün 27.09.1985 tarih ve 85.52.845 sayılı kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 Ekim 1985 tarih ve EÖ/07.02.001/3827-15462 sayılı yazısına göre;

  • Pedagojik formasyon derslerinin 18-21 kredi olması
  • Söz konusu derslerin üçüncü ve sekizince yarıyıllar arasında alınmasının
  • Tablo 1’de bildirilen zorunlu dersler dışında seçmeli dersler listesindeki derslerden bir tanesinin seçmeli ders olarak okutulması
  • Sekiz haftalık staj zorunluluğu bulunmasına karar verilmiştir.

Tablo 1: Pedagojik Formasyon Programı (27 Eylül 1985)

Dersin adı
Ders saati
Eğitim Sosyolojisi
2
Genel Öğretim Programları
3
Özel Öğretim Metotları
3
Eğitim Psikolojisi
3
Eğitime Bilimine Giriş
3
Ölçme ve Değerlendirme
3
Seçmeli ders*
2
TOPLAM
19

*Öğretmenlik alan bilgisine ait 17 seçmeli ders okutulmaktadır.

 

2006 yılında yapılan son düzenlemeyle, Eğitim fakültelerine ait programlarda Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından okutulması gereken öğretmenlik meslek bilgisi dersleri  (programda yer alan MB kodlu dersler) zorunlu ve seçmeli dersler olarak aşağıdaki şekilde listelenmiştir.

Eğitim Fakültelerinde Eğitim Bilimleri Bölümü Tarafından Okutulması Gereken Zorunlu Dersler

(YÖK’ün MB kodu ile belirttiği dersler)

                            ZORUNLU DERSLER

Dersin Adı
Haftalık Ders Saati
Eğitim bilimine giriş
3
Eğitim psikolojisi
3
Öğretim ilke ve yöntemleri
3
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
4
Özel öğretim yöntemleri 1
4
Özel öğretim yöntemleri 2
5
Sınıf yönetimi
2
Ölçme ve değerlendirme
3
Rehberlik
3
Okul deneyimi
5
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
2
Öğretmenlik uygulaması
8
Karşılaştırmalı eğitim
3
Program geliştirme
3
Psikolojiye giriş
3

                           SEÇMELİ DERSLER

Dersin Adı
Haftalık Ders Saati
Eğitimde teknoloji kullanımı
2
Eğitim tarihi
2
Eğitim sosyolojisi
2
Gelişim psikolojisi
2
Öğretmenlik meslek etiği
2
Yaşam boyu öğrenme
2
Bireyselleştirilmiş öğretim
2
Türk eğitim tarihi
2
Eğitim felsefesi
2
Karakter ve değerler eğitimi
2
Özel eğitim
2
Bilgisayar destekli öğretim
2
 

Düzce Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünün Kuruluşu

Eğitim Bilimleri bölümü,  11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi  Gazete ’de yayımlanmış 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Düzce’de kurulan ilk fakülte olan Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde hizmete başlamıştır.  Kuruluş amacı, Teknik Eğitim Fakültesine bağlı öğretmenlik bölümlerine ait formasyon derslerini yürütmektir. Daha sonra, Eğitim bilimleri bölümü öğretim elemanları Eğitim Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarına görev almış, 04.04.2011 tarihinde Eğitim Fakültesi kurulmuştur. Eğitim Bilimler bölümü bünyesinde 2 profesör, 2 doçent,  7 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi görevini sürdürmektedir. Bölümümüzde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans, Eğitim Programları ve Öğretimi ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında yüksek lisans programları bulunmaktadır.