HAKKINDA

Eğitim Bilimleri Bölümünün kuruluş amacı, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları sunmak, araştırmalar yapmak, öğretim elemanı ve uzman yetiştirmek, Düzce Üniversitesi'ndeki öğretmen yetiştirme programlarının öğretmenlik formasyonu dersleri için destek sağlamak ve Düzce'de çeşitli eğitim-öğretim seviyelerine yönelik eğitim etkinliklerinde bulunmaktır. Bölümümüzde 2 profesör, 3 doçent, 9 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Tarihçe

Daha önce 1992’den bu yana Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde varlığını sürdüren Eğitim Bilimleri Bölümü, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 04.04.2011 tarihinde kurulan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Bölüm ile ilgili bilgiler

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme Değerlendirme Anabilim Dalı, Öğretim Teknolojileri olarak toplam 5 dalda faaliyet göstermektedir. Bölümümüzde, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora; Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında yüksek lisans, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında lisans dereceleri verilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda 1 profesör, 4 doktor öğretim üyesi , 1 araştırma görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi; Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi; Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’nda 2 doçent; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda 1 araştırma görevlisi ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı'nda 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan dört anabilim dalından birisidir. Anabilim dalımızın amacı, eğitim programları ve öğretimle ilgili bilgi, beceri ve tutumlara sahip bireylerin program geliştirme sürecinin tüm işlem basamaklarını yürütebilmesi ve mesleki etik ilkelerini benimseyerek yüksek lisans ve doktora derecesine sahip bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı'nın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı okullar  ve diğer eğitim kurumlarına yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Düzce Üniversitesi Eğitim fakültesi eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalı bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların uygulanmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi konularında uzman elemanlar yetiştirmektir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nın amacı, kendilerine ve dünyaya karşı duyarlı ve kendilerini geliştirme konusunda çaba gösteren bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla PDR anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin, gerekli dersler ve öğrenme ortamları sunulduğunda içinde bulunduğu koşulları değiştirebilen, sorumluluk alan, insanlara yardım etmeyi amaç edinen, kendisinden yardım bekleyen kişilere fayda sağlayan, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen meslek elemanları olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.