Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların uygulanmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi konularında uzman elemanlar yetiştirmektir.