Eğitim Yönetimi ABD

Eğitim Yönetimi Dalı

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı'nın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı okullar  ve diğer eğitim kurumlarına yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Düzce Üniversitesi Eğitim fakültesi eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalı bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.