Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan dört anabilim dalından birisidir. Anabilim dalımızın amacı, eğitim programları ve öğretimle ilgili bilgi, beceri ve tutumlara sahip bireylerin program geliştirme sürecinin tüm işlem basamaklarını yürütebilmesi ve mesleki etik ilkelerini benimseyerek yüksek lisans ve doktora derecesine sahip bireyler yetiştirmektir.