YÜKSEK LİSANS

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Fakültemiz eğitim bilimleri anabilim dalı bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretimi ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi olmak üzere iki yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu programlarda tezli ve tezsiz olarak öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.